Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Utlysningar under 2022

Ansökning om forskningsbidrag (dead-line October 1)

Assar Gabrielssons Pris

Utdelnings ceremoni 2022

Tid: 18 maj 2022, 09.15 -11.30

Plats: Stammen, Kulvertplan, KK-huset, Sahlgrenska US

More to read...

Assar Gabrielssons Pris 2022

Bas­vetenskaplig forskning

Angela Molinaro

Assar Gabrielssons Pris 2022

Klinisk forskning

Emilia Alfonzo Rodriguez

Assar

Gabrielsson

Assar Gabrielsson

Direktör Assar Gabrielsson, en av AB Volvos grundare, avled efter en lång tids sjukdom. En fond upprättades för klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar.