Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Om FORSKNINGSBIDRAG  2018

Medel kan sökas redan efter Midsommar

Om RESEBIDRAG 2018

Från och med 2018 skall ansökningar skickas via email

Assar Gabrielssons Pris 2018

Bas­vetenskaplig forskning

Britta Langen

Assar Gabrielssons Pris 2018

Klinisk forskning

Therese Karlsson

Assar Gabrielsson

Assar Gabrielsson

Direktör Assar Gabrielsson, en av AB Volvos grundare, avled efter en lång tids sjukdom. En fond upprättades för klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar.