Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Assar Gabrielsson

Assar Gabrielsson

Direktör Assar Gabrielsson, en av AB Volvos grundare, avled efter en lång tids sjukdom. En fond upprättades för klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar.

Assar Gabrielssons Pris 2017

Klinisk forskning

Ej Tilldelat


Assar Gabrielssons Pris 2017

Bas­vetenskaplig forskning

NYTT!

SAVE THE DATE

AG-Award 2017

May 18, 2017, 12.30-14.00

Birgit Thilander hörsal, Sahlgrenska academi

New possibility to request a grant for the organisation of venues throughout the year

More details on the conditions for application are given on new pages

STIFTELSEN ASSAR GABRIELSSONS FOND  |  AA12530, M2.7D  |  405 08  GÖTEBORG  | SECRETARIAT@AGFOND.SE  |  TFN: +46 31 308 6700