Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

 • 2017-04-27
  Award ceremony and presentation:
  AG-Award 2017, Experimental Research
  Joydeep Bhadury receives the Assar Gabrielssons Award 2017, category Experimental Research, for his ...
 • 2017-03-20
  New for AG-Fond from 2017
  Possibility to apply for grant to support Seminars or similar Venues
  Applications for grants to cover the costs of seminars, conferences or similar venues can be submitt...
 • 2017-03-15
  Save the date!
  AG-Award 2017
  The venue will take place in May 18, 2017 at Birgit Thilander hörsal, Sahlgrenska academi.
 • 2017-02-08
  Save the date!
  AG-Award 2017
  The call for application is now closed but please, save the date for the ceremoni ward that will tak...
 • 2016-12-12
  Call for Application

Inriktning

Fondens syfte är att främja klinisk forskning, speciellt cancerforskning med anknytning till Göteborgs Universitet.

I första hand stöds forskningsprojekt som betraktas som lovande men ännu inte har nått den tyngd som ger anslag från centrala fonder.

Beträffande väl etablerade grupper och projekt vill fonden därför begränsa sitt stöd till mindre delprojekt som engagerar unga forskare och är klart beskrivna i en avgränsad forskningsplan.

Bidrag kan ges för att täcka drifts-, rese-, utrednings- och andra kostnader i samband med forskningsverksamhet.

Fonden delar årligen ut Assar Gabrielssons Pris för bästa avhandling i cancerforskning utgången från Göteborgs Universitet inom Västra Götalandsregionen.

Stadgar