Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

 • 2017-04-27
  Award ceremony and presentation:
  AG-Award 2017, Experimental Research
  Joydeep Bhadury receives the Assar Gabrielssons Award 2017, category Experimental Research, for his ...
 • 2017-03-20
  New for AG-Fond from 2017
  Possibility to apply for grant to support Seminars or similar Venues
  Applications for grants to cover the costs of seminars, conferences or similar venues can be submitt...
 • 2017-03-15
  Save the date!
  AG-Award 2017
  The venue will take place in May 18, 2017 at Birgit Thilander hörsal, Sahlgrenska academi.
 • 2017-02-08
  Save the date!
  AG-Award 2017
  The call for application is now closed but please, save the date for the ceremoni ward that will tak...
 • 2016-12-12
  Call for Application

Assar Gabrielssons Pris

Foto: AnnaLisaFoto

Assar Gabrielssons pris utdelas årligen sedan 2005 för utmärkt avhandling i Cancerforskning utgången från Göteborgs Universitet inom Västra Götalandsregionen. Avhandlingens utgåva skall ej vara äldre än tre år.

Från och med 2016 delas två priser ut inom basvetenskaplig cancerforskning respektive klinisk cancerforskning med var sin möjlighet till extra forskningsanslag om 100 000 kronor under följande höst.

Processen
Ansökan med allt material skall senast 1 februari vara fondens kansli tillhanda, varifrån även kompletterande information kan erhållas.

Fondens styrelse fattar beslut om priset vid styrelsemöte i april/maj varefter prisceremonin sker i maj. Pristagarna har därefter möjligheten att ansöka om ett forskningsanslag på 100 000 SEK senast 1 oktober.


Regler
§1 En extra forskningsanslag på 100 000:- delas ut för utmärkt avhandling i cancerforskning under de senaste tre åren inom två kategorier: basvetenskaplig cancerforskning och klinisk cancerforskning.

§2 Priset utlyses årligen på Stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds och Göteborgs Universitets hemsidor i december året innan priset utdelas.

§3 Ansökan utförs under januari med skriftligt motiveringsbrev samt bifogad avhandling och CV. Pristagare begränsas till avhandlingar utgångna från Göteborgs Universitet under de senaste tre åren.

§4 Styrelsens arbetsgrupp bedömer förslagen och presenterar förslag till pristagare som föreläggs styrelsen. Styrelsen fattar beslut vid extra styrelsemöte i april.

§5 Ceremonin äger rum i maj varvid varje pristagare håller en 30 minuters föreläsning på engelska.