Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Seminarieverksamhet eller liknande

Ansökningar om bidrag till att täcka kostnader för seminarier, symposier eller konferenser i Göteborg kan inlämnas löpande under året.

Villkor

Anslaget är avsett för att möjliggöra anordnandet av seminarier/symposier/konferenser i Göteborg av intresse för cancerforskningen genom att täcka eller bidra till kostnader för inbjudna deltagare, sekretariat, lokaler etc.

Max 20 000 SEK kan beviljas per ansökan och totalt kan 100 000 SEK användas per år.

Arrangemanget skall:

 • vara offentligen utlyst med möjlighet för alla intresserade att delta
 • ges inom Västra Götalandsregionen;
 • ha inriktning på cancerforskning.

Ansökan

Ansökan kan inlämnas löpande under året, helst ha inkommit 3 månader innan arrangemanget skall hållas

Tidigare disputerade och nu aktiv cancerforskare kan söka.

Ansökan skall innehålla följande information:

 • Namn på sökande, titel, arbetsplats,
 • Sökandens kontaktuppgifter (telefon och email),
 • Namn på arrangör,
 • Titel på arrangemanget,
 • Detaljerat beskrivet program,
 • Mål på arrangemanget,
 • Hur arrangemanget skall annonseras,
 • Total budget för arrangemanget,
 • Vilka andra ansökningar om bidrag som inlämnats och erhållits eller planerats att inlämnas till andra finansiärer,
 • Medel som söks från AG-Fond.

Ansökan kan redigeras i Word eller pdf-format och skickas per email till secretariat [at] agfond [dot] se.

Arrangemangen som beviljas skall dessutom annonseras på stiftelsen websidorna.

Hämta ansökningsblanketten (word, 191.1 kB).

Rapport

Det beviljade bidraget skall användas under året följande överföringen. En ekonomisk och vetenskaplig rapport ska skickas via e-mail till stiftelsen inom 3 månader efter denna period.

Avsikten med rapporten är att ge fondstyrelsen underlag för sin verksamhet.