Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

 • 2017-04-27
  Award ceremony and presentation:
  AG-Award 2017, Experimental Research
  Joydeep Bhadury receives the Assar Gabrielssons Award 2017, category Experimental Research, for his ...
 • 2017-03-20
  New for AG-Fond from 2017
  Possibility to apply for grant to support Seminars or similar Venues
  Applications for grants to cover the costs of seminars, conferences or similar venues can be submitt...
 • 2017-03-15
  Save the date!
  AG-Award 2017
  The venue will take place in May 18, 2017 at Birgit Thilander hörsal, Sahlgrenska academi.
 • 2017-02-08
  Save the date!
  AG-Award 2017
  The call for application is now closed but please, save the date for the ceremoni ward that will tak...
 • 2016-12-12
  Call for Application

Seminarieverksamhet eller liknande

Ansökningar om bidrag till att täcka kostnader för seminarier, konferenser eller liknande kan inlämnas löpande under året.

Villkor

Arrangemanget skall:

 • ges inom Västra Götalandsregionen;
 • ha inriktning på cancer;
 • vara öppet annonserat så att alla intresserade kan delta.

Bidrag kan ges till kostnader för föreläsare, resa och uppehälle, lokalhyra eller liknande. För varje arrangemang kan upp till 15 000 SEK beviljas efter granskning.


Ansökan

Ansökan kan inlämnas löpande under året, och bör helst ha inkommit 6 veckor innan arrangemanget skall hållas.

Ansökan skall innehålla följande information:

 • Namn på sökande, titel, arbetsplats,
 • Sökandens kontaktuppgifter (telefon och email),
 • Namn på arrangör,
 • Titel på arrangemanget,
 • Detaljerat beskrivet program,
 • Mål på arrangemanget,
 • Hur arrangemanget skall annonseras,
 • Total budget för arrangemanget,
 • Vilka andra ansökningar om bidrag som inlämnats och erhållits eller planerats att inlämnas till andra finansiärer,
 • Medel som söks från AG-Fond.

Ansökan kan redigeras i Word eller pdf-format och skickas per email till secretariat [at] agfond [dot] se.

Arrangemangen som beviljas skall dessutom annonseras på stiftelsen websidorna.


Rapport

En kortfattad rapport skall insändas till fondens kansli via email, med angivande av fondens diarienummer för anslaget, senast 1 månad efter arrangemangets avslutning.

Avsikten med rapporten är att ge fondstyrelsen underlag för sin verksamhet.