Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Donera

Nyheter

 • 2018-05-09
  Award ceremony and presentation:
  AG-Award 2018, Clinical Research
  Therese Karlsson receives the Assar Gabrielssons Award 2018, category Clinical Research, for her the...
 • 2018-05-09
  Award ceremony and presentation:
  AG-Award 2018, Experimental Research
  Britta Langen receives the Assar Gabrielssons Award 2018, category Experimental Research, for her re...
 • 2017-11-24
  Call for Application:
  AG-Award 2018

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2018.

 • 2017-11-24
  Utlysning:
  AG-Pris 2018

  Stiftelsen utlyser Assar Gabrielssons Pris 2018

 • 2017-04-27
  Award ceremony and presentation:
  AG-Award 2017, Experimental Research
  Joydeep Bhadury receives the Assar Gabrielssons Award 2017, category Experimental Research, for his ...

Donera

Stiftelsen är öppen för nya donationer som tacksamt tas emot.

Nya donationer ger ytterligare värdefulla möjligheter att stärka forskningen inom området, främst genom att fler unga forskare i tidig början av sin karriär kan få pröva sina idéer.

Genom att rikta sitt stöd till unga forskare fyller fonden en särskild funktion. Det är en period i forskarens karriär då man ännu inte är etablerad och då det är svårt att söka medel från de stora forskningsfinansiärerna. Samtidigt är det en period då kreativitet och nydanade präglar forskningsarbetet.

Även minsta gåva påverkar i slutändan vilka projekt som kan stödjas och i vilken grad de kan finansieras av stiftelsen. Saknas stöd, står stiftelsen inför det svåra valet att välja bort bland väldigt lovande ansökningar eller begränsa finansieringen av projekten. I båda fallen kan viktiga framsteg försenas.

När en privatperson eller ett företag donerar till Stiftelsen Assar Gabrielssons fond är donationen inte avdragsgill i deklarationen för vare sig personen eller företaget. Donationen innebär att personen eller företaget gör en ensidig handling utan motsvarande motprestation.

Det är stiftelsens önskemål att fungera effektivt med en liten administrativ organisation för att era gåvor, från första kronan, skall gå till forskning. På grund av detta kan stiftelsen inte ta emot små belopp månadsvis. Donationer brukar vara anonyma för att så långt möjligt reducera den administrativa hanteringen.

I slutet av 2016 beslutade styrelsen att avveckla stiftelsens 90-kontonummer eftersom de få donationerna inte ens kunde täcka kontots kostnader. Stiftelsen hade ett 90-kontonummer sedan 1964.