Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Att söka bidrag - Svenska sidor

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds syfte är att främja klinisk cancerforskning med anknytning till Göteborgs universitet inom Västra Götalandsregionen.

Stiftelsen kan för närvarande erbjuda följande bidrag:

 • Resebidrag:
  Ansökan om bidrag till vetenskaplig resa kan göras under hela året, senast två månader före planerad resa. Resan skall ha relation till cancerforskning och kräver i regel ett ak­tivt deltagande.
 • Forskningsbidrag:
  Ansökan om bidrag till forskningsprojekt skall vara kansliet tillhanda senast den 1 oktober. Inkomna ansökningar slutbehandlas av styrel­sen under december.
 • Assar Gabrielssons Pris:
  Stiftelsen har sedan 2005 varje år delat ut sitt pris för utmärkt av­handling i cancerforskning utgången från Göteborgs Universitet inom Västra Götalandsregionen.
  Ansökan skall vara kansliet tillhanda senast den 1 februari.
  Prissumman är ett forskningsanslag på 100 000 SEK, som erhålls under hösten.
 • Seminarieverksamhet eller liknande:
  Arrangemanget skall ges inom Västra Götalandsregionen, fokusera på cancer och vara öppet annonserat så att alla intresserade kan delta.
  Ansökan kan skickas under hela året senast 3 månader inför det planerade arrangemanget.
  Arrangemanget kan finansieras med ett belopp upp till 20 000 SEK.

 

Mer information på svenska finns på följande sidor. Kontakta kanslietöppnas i nytt fönster för ytterligare information.