Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Inriktning

Fondens syfte är att främja klinisk forskning, speciellt cancerforskning.

I första hand stöds forskningsprojekt som betraktas som lovande men ännu inte har nått den tyngd som ger anslag från centrala fonder.

Beträffande väl etablerade grupper och projekt vill fonden därför begränsa sitt stöd till mindre delprojekt som engagerar unga forskare och är klart beskrivna i en avgränsad forskningsplan.

Bidrag kan ges för att täcka drifts-, rese-, utrednings- och andra kostnader i samband med forskningsverksamhet.

Fonden delar årligen ut Assar Gabrielssons Pris för bästa avhandling i cancerforskning utgången från Göteborgs Universitet inom Västra Götalandsregionen.

Stadgar