Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter


 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2023
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2022:
  Stora Forskningsbidrag 2022

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2022
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Call for Application:
  AG-Award 2022

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2022.


 • Call for Application:
  Call for Bigger Research Grant 2022

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application about Bigger Research Projects 2022: two gra...

Pris 2008

Henrik Bergquist får pris för avhandling om matstrupscancer

Med dr Henrik Bergquist har tilldelats Assar Gabrielssons pris för utmärkt vetenskaplig avhandling i cancerforskning vid Göteborgs universitet under de senaste tre åren.

Priset är på 50 000 kronor med möjlighet att under hösten 2008 erhålla ett
forskningsanslag på 100 000 kronor. Priset delas ut idag. Henrik Bergquist är verksam vid Öron-Näsa-Halskliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han får priset för sin avhandling “Aspects on the management of patients with esophageal cancer".

I avhandlingen har Henrik Bergquist valt att speciellt studera patienter som erbjudits lindrande behandling, s.k. palliation, gällande matstrupscancer och då jämfört två olika behandlingsmetoder. Henrik Bergquist har även studerat behandlingsresultat av matstrupscancer med en ny operationsteknik för högt belägna tumörer. Trots avancerad tumörsjukdom är utfallet positivt vad gäller långtidsöverlevnad och funktion vilket öppnar möjligheten att införa en ny behandlingsprincip.

Matstrupscancer är den åttonde vanligaste cancerformen i världen och är kraftigt ökande, speciellt bland medelålders män. I Sverige insjuknar drygt 400 personer varje år i matstrupscancer. Patienterna söker sent i sjukdomsförloppet och tumörsjukdomen är ofta avancerad redan vid diagnostillfället. Prognosen är trots modern diagnostik och behandling totalt sett dålig. Endast 10-15 procent överlever upp till 5 år. Eftersom sjukdomen ofta är avancerad vid diagnos kan dryga 40 procent av patienterna enbart erbjudas lindrande behandling.

I sin motivering skriver Stiftelsen Assar Gabrielssons fond att Henrik Bergquists avhandling är ett exempel på en väl genomförd klinisk avhandling som i sig har betydelse för omhändertagandet av en svårt drabbad cancerpopulation och som banar vägen för fortsatt betydelsefulla forskningsinsatser.'

Motivering

För sin avhandling “Aspects on the management of patients with esophageal cancer”.

Läs motivering. Pdf, öppnas i nytt fönster.