Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Pris 2006

Johanna Andersson får pris för avhandling inom cancerforskning

Med dr Johanna Andersson har tilldelats Assar Gabrielssons pris för bästa avhandling inom cancerforskning, utgångna från Göteborgs Universitet inom Västra Götalandsregionen under de senaste tre åren.

Priset är på 100 000 kronor och delades ut på tisdagen. Johanna Andersson är verksam vid Lundberglaboratoriet för Cancerforskning, Avdelningen för Patologi, Institutionen för Biomedicin vid Sahlgrenska Akademin. Hon får priset för sin avhandling "Gastrointestinal stromal tumors — Pathogenetic mechanisms, phenotypic characterization and prognosis".

Avhandlingen behandlar tumörer som uppstår i ben och mjukdelar, s.k. sarkom. Till gruppen sarkom räknas gastrointestinala stromacellstumörer (GIST). GIST är den vanligaste formen av sarkom i mag-tarmkanalen och uppkommer oftast i magsäcken. Ungefär 15 individer per miljon invånare och år drabbas av GIST.

Det huvudsakliga syftet med avhandlingen har varit att studera dels hur vanliga mutationer är i två olika gener i GIST, dels hur dessa mutationer påverkar det biologiska beteendet hos tumörerna. Johanna Andersson har undersökt förekomst av mutationer i GIST från 233 patienter vilket är det hittills största materialet i världen som studerat denna fråga.

Sammanfattningsvis visar Johanna Andersson att den biologiska betydelsen av mutationer i GIST är mer komplex än man tidigare trott och att mutationstypen påverkar kliniskt beteende och behandlingssvar.

Motivering

För sin avhandling "Gastrointestinal stromal tumors – Pathogenetic mechanisms, phenotypic characterization and prognosis".

Läs motivering. Pdf, öppnas i nytt fönster.