Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Vetenskapligt råd

Det vetenskapliga rådet sammanträder som regel två gånger per år. Rådet samlas för att gå igenom ansökningarna till AG-Pris under vårterminen, och samlas för att gå igenom ansökningar om forskningsbidrag under höstterminen.

Verkställande ledamoten med delegation av styrelsen beslutar dessutom om resebidragsanslag varje gång de tas emot av kansliet.

Eva Forssell-Aronsson
Verkställande ledamot
Professor i radiofysik / 1.e sjukhusfysiker vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Caterina Finizia
Ordinarie Ledamot
Professor, FoU-chef och överläkare på ÖNH-kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kent Lundholm

Martin Johansson
Ordinarie ledamot
Professor of Pathology & Senior Consultant vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

Göran Stenman
Ordinarie ledamot
Professor i patologi, föreståndare för Sahlgrenska Cancer Center, Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Karin Sundfeldt
Ordinarie ledamot
Professor, Universitetssjukhus överläkare för gynekologi och reproduktionsmedicin vid Sahlgrenska Sjukhuset