Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Pris 2013

Foto: AnnaLisaFoto​

Från Vänster till höger: Urban Wass, Eva Forssell-Aronsson, Johan Aurelius, Martin Bergö

Johan Aurelius tilldelas Assar Gabrielssons pris 2013 för resultatet i sin forskning om sambandet mellan kroppens immunsystem och cancer. I sina studier har han visat att behandling som stimulerar vita blodkroppar kan leda till mindre risk för återfall i leukemi, blodcancer.

Det är känt att kroppens immunförsvar spelar roll vid cancersjukdom, bland annat genom att känna igen och döda tumörceller. Detta utförs t ex av vissa typer av vita blodkroppar, lymfocyter. Ökad kunskap om sambanden mellan immunsystemet och cancersjukdom är viktig för att förstå hur cancer uppkommer och påverkar immunsystemet, vilket kan leda till nya och bättre behandlingsmetoder.

Johan Aurelius har i sin avhandling studerat funktionen hos två typer av lymfocyter i samband med blodcancer, leukemi, och visat att vissa sorters blodcancerceller ger upphov till celldöd hos dessa lymfocyter. Aurelius har också visat att detta sker via fria radikaler.

Studierna har utförts på celler i odling och på leukemiceller som med hjälp av avancerad cellsorteringsteknik renats fram från blod- och benmärgsprover från patienter. Aurelius har även analyserat data från patienter med leukemi som deltagit i klinisk prövning av läkemedel. Speciellt har han visat att behandling som stimulerar lymfocyternas funktion inom immunsystemet skyddar lymfocyterna från fria radikaler, vilket kan leda till mindre risk för återfall i leukemi.

Johan Aurelius har bedrivit translationell forskning genom att kombinera grundläggande tumörforskning med klinisk information. Resultaten från denna forskning kan i framtiden bidra till utvecklingen av bättre behandling av patienter med leukemi.

Eva Forssell-Aronsson, verkställande ledamot

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta: secretariat@agfond.se

Pressmeddelande på svenska. Pdf, 135.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Pressrelease in english. Pdf, 228.8 kB, öppnas i nytt fönster.