Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter


 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2023:
  Stora Forskningsbidrag 2023

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2023
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2022:
  Stora Forskningsbidrag 2022

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2022
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Call for Application:
  AG-Award 2022

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2022.

Att söka bidrag - Svenska sidor

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds syfte är att främja klinisk cancerforskning.

Stiftelsen kan för närvarande erbjuda följande bidrag:

 • Resebidrag Öppnas i nytt fönster.:
  Ansökan om bidrag till vetenskaplig resa kan göras under hela året, senast två månader före planerad resa. Resan skall ha relation till cancerforskning och kräver i regel ett ak­tivt deltagande.
 • Forskningsbidrag Öppnas i nytt fönster.:
  Ansökan om bidrag till forskningsprojekt skall vara kansliet tillhanda senast den 1 oktober. Inkomna ansökningar slutbehandlas av styrel­sen under december.
 • Stora Forskningsanslag Öppnas i nytt fönster.:
  Årligen utdelas vanligtvis två anslag för stora projekt, företrädesvis ett för preklinisk cancerforskning och ett för klinisk cancerforskning. All typ av cancerforskning kan komma ifråga där det klart framgår vilken klinisk frågeställning man avser att bidra till att lösa, och vilken klinisk betydelse forskningen kan få. Ansökan skall vara kansliet tillhanda senast den 1 mars (steg 1) och 1 maj (steg 2).
 • Assar Gabrielssons Pris Öppnas i nytt fönster.:
  Stiftelsen har sedan 2005 varje år delat ut sitt pris för utmärkt av­handling i cancerforskning utgången från Göteborgs Universitet inom Västra Götalandsregionen.
  Ansökan skall vara kansliet tillhanda senast den 1 februari.
  Prissumman är ett forskningsanslag på 100 000 SEK, som erhålls under hösten.
 • Bidrag till särskilda satsningar Öppnas i nytt fönster.:
  Årligen utdelas anslag för särskilda satsningar inom klinisk och preklinisk cancerforskning med tydlig klinisk inriktning. Särskilda satsningar som stöds är, t ex bidrag till utrustning eller till seminarier, symposier eller dyl. Ansökan kan skickas kontinuerligt under hela året dock senast 4-6 veckor förre start av en konferens.

 

Mer information på svenska finns på följande sidor. Kontakta kansliet Öppnas i nytt fönster. för ytterligare information.