Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter


 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2023:
  Stora Forskningsbidrag 2023

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2023
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2022:
  Stora Forskningsbidrag 2022

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2022
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Call for Application:
  AG-Award 2022

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2022.

Utlysning

Assar Gabrielssons Fond utlyser två nya typer av forskningsbidrag

Assar Gabrielssons Fond utlyser två nya typer av forskningsbidrag: Stora forskningsanslag och Bidrag till särskilda satsningar. Ansökningar om dessa bidrag gäller företrädesvis forskningsverksamhet vid Göteborgs Universitet och Västra Götalands-regionen.

 

1. Stora forskningsanslag

Årligen utdelas två anslag för stora projekt, företrädesvis ett för preklinisk cancerforskning och ett för klinisk cancerforskning. All typ av cancerforskning kan komma ifråga där det klart framgår vilken klinisk frågeställning man avser att bidra till att lösa, och vilken klinisk betydelse forskningen kan få. Beviljat anslag kan användas för lönekostnader (inklusive egen lön) samt för driftskostnader.

Beviljat anslag får disponeras upp till tre år. Därefter skall ekonomisk och vetenskaplig redovisning göras inom 3 månader.

Vem kan söka?

Postdocs och unga forskare kan söka (2-7 år efter disputation, efter borträknande av sjukdom och föräldraledighet). En sökande kan erhålla denna typ av anslag högst 2 gånger. En sökande som beviljats medel för Assar Gabrielssons stora projektanslag kan ej erhålla medel vid den ordinarie ansökningsomgången i oktober.

Läs mer... Öppnas i nytt fönster.

 

2. Bidrag till särskilda satsningar

Årligen utdelas anslag för särskilda satsningar inom klinisk och preklinisk cancerforskning med tydlig klinisk inriktning. Särskilda satsningar som stöds är, t ex

a. Bidrag till utrustning (upp till 250 000 SEK)

Kan användas för investeringskostnader för ny eller komplettering av utrustning. Kan sökas av en eller helst flera forskare/forskargrupper. Den sökande skall beskriva behovet av utrustningen, liksom hur andra forskare skall kunna få tillgång till utrustningen.

b. Seminarier, symposier, konferenser och AG-föreläsningar (upp till 20 000 SEK)

Bidraget är avsett för att möjliggöra anordnandet av seminarier/symposier/konferenser i Göteborg av intresse för cancerforskningen genom att täcka eller bidra till kostnader för inbjudna deltagare, sekretariat, lokaler etc. Det krävs att arrangemanget är offentligen utlyst med möjlighet för alla intresserade att delta.

Ansökan kan inlämnas av den som tidigare disputerat och nu är aktiv cancerforskare.

Beviljat anslag får disponeras upp till ett år, då ekonomisk och vetenskaplig redovisning inlämnas.

Läs mer... Öppnas i nytt fönster.