Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter


 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2023:
  Stora Forskningsbidrag 2023

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2023
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2022:
  Stora Forskningsbidrag 2022

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2022
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Call for Application:
  AG-Award 2022

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2022.

Konferens:

First Gothenburg Cancer Meeting (GCM2019) - En givande konferens

Forska

Den 6-7 maj 2019 organiserades på Sahlgrenska Cancer Center (SCC) under styrningen av Jonas Nilsson, professor i Experimentell cancerkirurgi och föreståndare för Sahlgrenska Cancer Center vid Göteborgs universitet, Första Gothenburg Cancer Meeting.

Målet med detta första mötet var att visa upp bredden på cancerforskningen i Göteborg samt skapa en mötesplats för samspelet mellan Göteborgs forskarna. De två konferensdagarna gav besökarna ett brett utbud av presentationer. Dessa varierade från grundläggande och translationnel forskning till klinisk forskning

Mötet kommer förutom presentationer även ha postersession samt en paneldebatt med bl a sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg samt dekanus Agneta Holmäng. Målet är här att dra upp några riktlinjer för gemensamma satsningar på cancerområdet till gagn för ökat kunskapsläge och för patienter. Sammantaget hoppas organisatörer på stor uppslutning med kring 250 deltagare.

Vid slutet av den andra konferensdagen hölls även ceremonin för 2019 Assar Gabrielsson Pris, där Assar Gabrielsson stiftelsen presenterade de två vinnarna för 2019. Maria Frånlund, Institutionen för kirurgi vid Institutet för kliniska vetenskaper, fick utmärkelsen för klinisk cancerforskning. Priset i grundläggande vetenskaplig cancerforskning gick istället till Mikael Montelius vid Institutionen för strålningsfysik, Institutet för kliniska vetenskaper. De två pristagare höll en kort presentation av sin forskning.