Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Donera

Nyheter

Donera

Stiftelsen är öppen för nya donationer som tacksamt tas emot.

Nya donationer ger ytterligare värdefulla möjligheter att stärka forskningen inom området, främst genom att fler unga forskare i tidig början av sin karriär kan få pröva sina idéer.

Genom att rikta sitt stöd till unga forskare fyller fonden en särskild funktion. Det är en period i forskarens karriär då man ännu inte är etablerad och då det är svårt att söka medel från de stora forskningsfinansiärerna. Samtidigt är det en period då kreativitet och nydanade präglar forskningsarbetet.

Även minsta gåva påverkar i slutändan vilka projekt som kan stödjas och i vilken grad de kan finansieras av stiftelsen. Saknas stöd, står stiftelsen inför det svåra valet att välja bort bland väldigt lovande ansökningar eller begränsa finansieringen av projekten. I båda fallen kan viktiga framsteg försenas.

När en privatperson eller ett företag donerar till Stiftelsen Assar Gabrielssons fond är donationen inte avdragsgill i deklarationen för vare sig personen eller företaget. Donationen innebär att personen eller företaget gör en ensidig handling utan motsvarande motprestation.

Det är stiftelsens önskemål att fungera effektivt med en liten administrativ organisation för att era gåvor, från första kronan, skall gå till forskning. På grund av detta kan stiftelsen inte ta emot små belopp månadsvis. Donationer brukar vara anonyma för att så långt möjligt reducera den administrativa hanteringen.

I slutet av 2016 beslutade styrelsen att avveckla stiftelsens 90-kontonummer eftersom de få donationerna inte ens kunde täcka kontots kostnader. Stiftelsen hade ett 90-kontonummer sedan 1964.