Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Stora forskningsbidrag, Anslag 2023:

Stora Forskningsbidrag 2023

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet till Alessandro Camponeschi and Stefan Kuczera. Båda forskar vid Göteborgs universitet.

Alessandro Camponeschi - Unlocking the therapeutic potential of targeting CD38 in pediatric Burkitt's Lymphoma

Stefan Kuczera - Fast Computation and Reproducibility of Diffusion MRI Biomarkers for Prostate Cancer by Artificial Intelligence