Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Konferens:

Första Gothenburg Cancer Meeting skall äga rum 6-7 maj 2019

Stiftelsen Assar Gabrielssons stödjer initiativet.

Forska

Den 6-7 maj 2019 organiseras på Sahlgrenska Cancer Center (SCC) under styrningen av Jonas Nilsson, professor i Experimentell cancerkirurgi och föreståndare för Sahlgrenska Cancer Center vid Göteborgs universitet, det första Gothenburg Cancer Meeting.

Målet med detta första mötet är att visa upp bredden på cancerforskningen i Göteborg samt skapa en mötesplats för diskussion om samverkan för att stärka forskningen.

Mötet kommer förutom presentationer även ha postersession samt en paneldebatt med bl a sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg samt dekanus Agneta Holmäng. Målet är här att dra upp några riktlinjer för gemensamma satsningar på cancerområdet till gagn för ökat kunskapsläge och för patienter. Sammantaget hoppas organisatörer på stor uppslutning med kring 250 deltagare.

I samband med konferensen skall stiftelsen presentera AG-Fonds 2019 Pristagarna under en ceremoni som preliminärt planeras äga rum den 7 maj.