Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

 • 2018-06-12
  Award ceremony and presentation:
  Call for Research Grant Application 2018
  Application period starts after Midsummer with deadline on October 1st. Notice of grant project's fu...
 • 2018-06-12
  Award ceremony and presentation:
  Utlysning av forskningsmedel 2018
  Ansökningsperiod startar efter Midsommar. Sista ansökningsdagen är oktober 1. Besked om beviljade pr...
 • 2018-05-09
  Award ceremony and presentation:
  AG-Award 2018, Clinical Research
  Therese Karlsson received the Assar Gabrielssons Award 2018, category Clinical Research, for her the...
 • 2018-05-09
  Award ceremony and presentation:
  AG-Award 2018, Experimental Research
  Britta Langen received the Assar Gabrielssons Award 2018, category Experimental Research, for her re...
 • 2017-11-24
  Call for Application:
  AG-Award 2018

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2018.

Historik

Redan den 30 maj 1962 sände AB Volvos dåvarande verkställande direktör, Gunnar Engellau, ut en skrivelse, där han gav rådet till dem, som ville hylla Assar Gabrielssons minne, att bästa sättet skulle vara att skänka bidrag till fonden.

Foto: Volvo

Bidragen skulle sändas till docenten vid Göteborgs Universitet, Arvid Hultborn, som varit Gabrielssons läkare under sjukdomstiden och som gavs ansvaret för fondens verksamhet.

Enkronainsamlingen bland de anställda resulterade i ett  belopp som Volvo fördubblade. Dessutom förekom frivilliga bidrag som nästan fördubblade det ursprungliga beloppet. I den första granskningsrapporten, från den 10 maj 1963, överskrider fondens kapitalbehållning 200 000:-.

I april år 1964, i samband med invigningen av den nya Torslandafabriken, planerar Volvo en ny insamling till fonden på 50 000:-.

I början av 1964 får fonden en styrelse och, efter ansökan till Näringslivets Granskningsnämnd, ett tillstånd att använda postgiro inom 90 000-serien: 90 00 64.

År 1972 formaliserades grunderna för fondens verksamhet genom antagande av stadgar.

I enlighet med en ny lagstiftning ombildas år 1996 fonden till stiftelse.