Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Stora forskningsbidrag, Anslag 2020:

Stora Forskningsbidrag 2021

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut tre anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet till (i bokstavsordning): Martin Dalin, Carolina Guibentif och Lisa Tuomi, alla forskande vid Göteborgs universitet.

Martin Dalin - Personalized analysis of circulating tumor DNA: A non-invasive guide to treatment decisions in childhood cancer

Carolina Guibentif - Single-Cell Genomics of Human Development - towards in vitro preclinical models of childhood cancer

Lisa Tuomi - Improved jaw opening and swallowing function in patients with head and neck cancer following preventive exercise: a randomized study