Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

 • 2018-06-12
  Award ceremony and presentation:
  Call for Research Grant Application 2018
  Application period starts after Midsummer with deadline on October 1st. Notice of grant project's fu...
 • 2018-06-12
  Award ceremony and presentation:
  Utlysning av forskningsmedel 2018
  Ansökningsperiod startar efter Midsommar. Sista ansökningsdagen är oktober 1. Besked om beviljade pr...
 • 2018-05-09
  Award ceremony and presentation:
  AG-Award 2018, Clinical Research
  Therese Karlsson received the Assar Gabrielssons Award 2018, category Clinical Research, for her the...
 • 2018-05-09
  Award ceremony and presentation:
  AG-Award 2018, Experimental Research
  Britta Langen received the Assar Gabrielssons Award 2018, category Experimental Research, for her re...
 • 2017-11-24
  Call for Application:
  AG-Award 2018

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2018.

Pris 2007

Ana Romero får pris för avhandling inom cancerforskning

Med dr Ana Romero har tilldelats Assar Gabrielssons pris för utmärkt vetenskaplig avhandling inom cancerforskning vid Göteborgs universitet under de senaste tre åren.

Priset är på 100 000 kronor och delas ut idag. Ana Romero är verksam vid avdelningen för infektionssjukdomar/klinisk virologi, institutionen för biomedicin vid Sahlgrenska Akademin. Hon får priset för sin avhandling "Immunoregulation by mononuclear phagocytes: mechanisms and clinical implications".

Avhandlingen behandlar tumörimmunologi, d v s hur immunsystemets s k effektorceller känner igen och eliminerar celler. Studierna har inriktats på två typer av vita blodkroppar (lymfocyter) — Natural killer (NK)-celler och cytotoxiska T-celler — som båda känner igen och effektivt avdödar flera typer av canceromvandlade celler.

Ana Romeros avhandling avser dels att i prekliniska studier lägga grunden för mer effektiv immunterapi vid cancersjukdom, d v s behandling som syftar till att stärka det kroppsegna försvaret mot cancerceller, och dels att utvärdera principer för immunterapeutisk behandling vid cancersjukdom i kliniska studier.

Ana Romero visar i sin avhandling för första gången på en möjlighet att behandla återfall av akut myeloisk leukemi med farmakologisk teknik.

Motivering

För sin avhandling ”Immunoregulation by mononuclear phagocytes: mechanisms and clinical implications”.

Läs motivering.öppnas i nytt fönster (pdf)