Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Utlysningar under 2024

Ansökning om forskningsbidrag (dead-line October 1)

Stora Forskningsbidrag

Anslag 2023

går till

Alessandro Camponeschi

och Stefan Kuczera

Assar Gabrielssons Pris 2023

Bas­vetenskaplig forskning

Malin Lindén

Assar Gabrielssons Pris 2023

Klinisk forskning

Aron Onerup

Assar

Gabrielsson

Assar Gabrielsson

Direktör Assar Gabrielsson, en av AB Volvos grundare, avled efter en lång tids sjukdom. En fond upprättades för klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar.