Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Årets pris

AG-Pris 2024: Torbjörn Holmström, Anna Wenger, Prof. Eva Forsell-aronsson

Torbjörn Holmström, Sara Bjursten, Prof. Eva Forsell-aronsson

Foto: AnnaLisaFoto

Assar Gabrielssons Pris 2024

Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond har utsett Anna Wenger till pristagare i kategorin basvetenskaplig forskning och Sara Bjursten till pristagare i kategorin klinisk forskning. Pristagarna belönas med 100 000 kronor vardera som extra forskningsanslag som förvaltas av Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

Therese Karlsson


Assar Gabrielssons pris 2024 för klinisk forskning ges till

Sara Bjursten

För kliniskt viktiga och väl genomförd forskning rörande immunterapi hos cancerpatienter. Studierna ger ny kunskap om biverkningar i centrala nervsystemet, speciellt vad gäller Tceller och biomarkörer i blodet. Resultaten kan leda till nya strategier för att tidigt upptäcka biverkningar hos dessa patienter.

Ur "Motiveringar 2024"  

Sara Bjursten är överläkare i onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med inriktning på malignt melanom. Hon läste läkarutbildningen vid Lund/Malmö Universitetssjukhus och flyttade tillbaka till hemstaden Göteborg efter examen. Efter AT-tjänstgöring i Kungälv började hon sin specialistutbildning i onkologi 2011 och har fortsatt arbeta på Sahlgrenska sedan dess. Intresset för translationell forskning inom melanom och immunterapi växte fram under specialistutbildningen och har fram till idag lett till nio publicerade vetenskapliga artiklar, delvis finansierade via stöd från AG Fond.

Sara har varit med att grunda studien BioMe (Biomarkers in Melanoma) 2017 tillsammans med hennes forskningshandledare och kollega Max Levin. I september 2023 disputerade Sara på data från BioMe studien. Avhandlingen visade ny kunskap om incidens, biomarkörer och möjliga immunmekanismer bakom en potentiellt livshotande biverkan av immunterapi som drabbar centrala nervsystemet. Sara fortsätter nu att forska på immunmekanismer bakom allvarliga immunterapibiverkningar. Målet med forskningen är att skapa verktyg för att förutse allvarliga biverkningar och att kunna behandla biverkningarna på ett effektivare sätt.

Therese Karlsson


Assar Gabrielssons pris 2024 för basvetenskaplig forskning ges till Anna Wenger

För avancerad basvetenskapliga forskning om elakartade gliom hos barn och vuxna. Studierna ger ny kunskap om epigenetiska skillnader och cancerstamceller olika typer av gliom. Resultaten kan vara till stor nytta för utveckling av bättre diagnostik och val av behandling för patienter med gliom.

Ur "Motiveringar 2024"

Anna Wenger har en civilingenjörsexamen, Bachelor of Science och Master of Science inom bioteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Efter Chalmers arbetade hon på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning som forskningsassistent innan hon 2017 började som doktorand i professor Helena Caréns grupp vid Göteborgs Universitet. Under sin doktorandtid etablerade Anna modellsystem av cancerstamceller från hjärntumörer hos barn, och identifierade m.h.a. gensaxen CRISPR flera gener som var viktiga för cancercellernas tillväxt. Anna studerade även hur det så kallade metyleringsmönstret på DNA skiljer sig åt inom hjärntumörer och hur detta kan påverka den diagnos och behandling som patienten får. I juni 2022 disputerade Anna och hennes doktorsavhandling (”Deregulated epigenetics and cancer stem cells in brain tumours”) tilldelades pris som årets bästa vid Institutionen för biomedicin, Göteborgs Universitet.

Efter disputationen erhöll Anna anslag från Wenner-Gren stiftelserna för att genomföra en postdoc utomlands. Hon bedriver sedan hösten 2022 sin postdoktorala forskning i professor Sam Behjatis grupp vid Wellcome Sanger Institute (Cambridge, Storbritannien), som är världsledande inom genomisk forskning. I sitt arbete använder hon nya DNA-sekvenseringsmetoder för att studera hur barncancer uppstår och utvecklas. Efter sin postdoc planerar Anna att återvända till Göteborgs Universitet för att fortsätta forska om barncancer.

INFORMATION

Utdelningsceremonins datum och länk:

  • Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Patologens föreläsningssal
  • Tid: 4 juni 2024, 12.00 - 15.00

Ceremonin består av prisutdelning för 2024 och presentationer av pristagarnas avhandling, och är öppen för både press och allmänhet.

Presentaton skall ske på engelska.

Journalister, som vill ha ytterligare information, kontaktar:

Källa: