Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Ansökan

Ansökan om Assar Gabrielssons pris kan inlämnas av person som disputerat senast 3 år före ansökningstidens utgång.

Från och med 2016 utlyses två priser inom basvetenskaplig cancerforskning respektive klinisk cancerforskning. Endast en ansökan kan inlämnas. Inom basvetenskaplig cancerforskning inkluderas grundläggande, experimentell och preklinisk cancerforskning. Inom klinisk cancerforskning bör en del av forskningen vara patientnära, och t ex innefatta kliniska studier eller interventionsstudier.

Presentation av ansökan

Ansökan skall presenteras i max 1 pdf-fil som innehåller en undertecknad ansökan, CV, ett motiveringsbrev och länken till den digitala avhandlingen. Avhandlingen skall inte vara äldre än tre år.

  • OBS 1! Det finns numera endast en ansökan på engelska men den kan fyllas i på svenska om det känns bekvämare.
  • OBS 2! De två kategorierna (Kliniska/Basvetenskapliga), som tidigare fanns på formuläret (pkt 1) togs bort: granskarna konstaterade att det kan vara svårt för sökanden att besluta i vilken kategori de skulle söka. Kategorierna finns kvar men granskarna väljer i stället var varje ansökan skall placeras.
  • OBS 3! Numera tas emot endast digitala avhandlingar. Sökanden behöver inte längre skicka böckerna utan bifoga en (fungerande) länk (typ DIVA) i ansökan.

1. Sökande (Applicant)

Fullständig kontakt information, dvs. en postadress, ett telefonnummer (helst ett mobilnummer) och en e-mailadress skall anges.

Personalia ifylls fullständigt.

2. Supervisor / Opponent

Opponents utlåtande behöver inte bifogas, endast kontaktinformation räcker.

3. Avhandling

I de två första rutorna skrivs:

- Titeln

- Länken till den digitala avhandlingsversionen

Impaktsfaktor skall obligatoriskt rapporteras.

4. Sammanfattning och bilagor

Motiveringsbrev skall redigeras med Arial-font 12 punkter.

Inga övriga särtryck (som artiklar eller publikationer) skall bifogas.

Alla rekvirerade bilagor samlasi en pdf-fil så att endast ett dokument skickas till kansliet.

Formuläret skall dateras och undertecknas av sökanden

Ansökningsfilen skall skickas till secretariat@agfond.se senast den 1 februari. Kansliet skall kontrollera att ansökan är i ordning och skickar ett mottagningsbevis med ett diarienummer.

Det kan hända att den skickade filen är för stor och inte kan mottas av kansliets mailbox. Sökanden skall därför aldrig tveka att kontakta kansliet för att få en mottagningsbekräftelse.

Hämta ansökningsblankett Word, 193 kB, öppnas i nytt fönster.- Endast blankett på engelska.

ANSÖKAN SOM EJ ÄR KOMPLETT KOMMER EJ ATT BEAKTAS!


Ansökan om forskningsanslag under hösten följande prisceremonin

Fondens styrelse fattar beslut om pristagare vid styrelsemöte i mars/april varefter prisutdelning sker i maj.

Varje pristagare har därefter, i samband med det ordinarie ansökningstillfället om forskningsbidrag möjligheten att separat ansöka om ett forskningsanslag på 100 000 SEK senast 1 oktober under samma år.

Projektbeskrivningen skall innehålla planerad verksamhet under en tvåårsperiod. Ansökningsformuläret är detsamma som för forskningsbidragsansökan Word, 214.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Fondens styrelse fattar beslut om planen vid styrelsemöte i november/ december varefter anslaget utbetalas i december.