Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter


 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2023:
  Stora Forskningsbidrag 2023

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2023
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Stora forskningsbidrag, Anslag 2022:
  Stora Forskningsbidrag 2022

  Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond delar ut två anslag på 600 000 SEK för projekt med högre kvalitet...

 • Stipendieöverlämnande:AG-Pris 2022
  Utdelning av stiftelsen Assar Gabrielssons Fonds Pris för utmärkt avhandling i cancerforskning till ...

 • Call for Application:
  AG-Award 2022

  The Foundation Assar Gabrielssons calls for application regarding AG-Award 2022.

Historik

Redan den 30 maj 1962 sände AB Volvos dåvarande verkställande direktör, Gunnar Engellau, ut en skrivelse, där han gav rådet till dem, som ville hylla Assar Gabrielssons minne, att bästa sättet skulle vara att skänka bidrag till fonden.

Foto: Volvo

Bidragen skulle sändas till docenten vid Göteborgs Universitet, Arvid Hultborn, som varit Gabrielssons läkare under sjukdomstiden och som gavs ansvaret för fondens verksamhet.

Enkronainsamlingen bland de anställda resulterade i ett  belopp som Volvo fördubblade. Dessutom förekom frivilliga bidrag som nästan fördubblade det ursprungliga beloppet. I den första granskningsrapporten, från den 10 maj 1963, överskrider fondens kapitalbehållning 200 000:-.

I april år 1964, i samband med invigningen av den nya Torslandafabriken, planerar Volvo en ny insamling till fonden på 50 000:-.

I början av 1964 får fonden en styrelse och, efter ansökan till Näringslivets Granskningsnämnd, ett tillstånd att använda postgiro inom 90 000-serien: 90 00 64.

År 1972 formaliserades grunderna för fondens verksamhet genom antagande av stadgar.

I enlighet med en ny lagstiftning ombildas år 1996 fonden till stiftelse.