Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

För klinisk forskning speciellt i cancersjukdomar

Nyheter

Pris 2019

 

Foto: AG

Assar Gabrielssons Pris 2019

Therese Karlsson

Assar Gabrielssons pris 2019 för klinisk forskning ges till Maria Frånlund för hennes forskning om PSA-baserad screening.

Maria Frånlund tilldelas priset för att hon ökat kunskapen om PSA-baserad screening för prostatacancer. Resultaten från denna forskning kommer att bidra till utformningen av framtida effektiva screeningprogram.

Marias forskning om optimering av start- och stoppålder för PSA-screening för ett eventuellt framtida screeningprogram visar att vi kan få en reducering av dödfall i prostatacancer med 30 procent. Forskningen är ett viktigt bidrag till kunskapen om nyttan med PSA-screening.

 

Arne Wittlöv

Assar Gabrielssons pris 2019 för basvetenskaplig forskning ges till Mikael Montelius för hans forskning om magnetresonansmetoder.

Mikael Montelius tilldelas priset för att han visat på möjligheten att använda avancerade magnetresonans-metoder för att studera tumörvävnadens egenskaper före och tidigt efter strålbehandling. Resultaten från denna forskning kan bidra till säkrare tidig utvärdering av effekten av en behandling hos en patient.

Mikaels forskning ökar förståelsen av strålningeffekter i tumörvävnad vilket ger möjligheter till att tidigt upptäcka och justera ineffektiv cancerbehandling.

 

Ur "Motiveringar 2019"  

INFORMATION

Utdelningsceremonins datum och plats:

  • Plats: , Göteborg
  • Tid: Tisdagen den 7maj 2019, kl 18.00

Ceremonin bestod av prisutdelning och presentationer av pristagarnas avhandling och var öppen för både press och allmänhet.

Journalister, som vill ha ytterligare information, kontaktar:

Källa:

  • Pressmeddelande